spelregels

de regels voor onze competitie

In   principe   spelen   we   de   wedstrijden   volgens   de   normale   Nevobo volleybal spelregels. Deze officiële spelregels staan hier op de website van Nevobo . Hieronder staan de uitzonderingen op de regels: Aantal sets en punten Elke wedstrijd bestaat uit precies vier sets, ook als een team al na drie   sets   met   3-0   voor   staat.   Per   gewonnen   set   krijgt   een   team een punt. Er worden dus per wedstrijd vier punten verdeeld. Per   set   spelen   we   gewoon   het   rally-point   systeem   tot   25   punten. Het    is    gebruikelijk    dat    het    thuis    spelende    team    voor    de scheidsrechter   en   bij   voorkeur   ook   de   teller   zorgt.   Lukt   het   niet om   een   scheidsrechter   of   teller   te   vinden,   spreek   dan   af   dat   je hardop   telt   zodat   het   andere   team   ook   de   stand   in   de   gaten   kan houden. Punten doorgeven Geef    uitslagen    minimaal    twee    keer    per    seizoen    door    aan    de competitieleiding:   zo   snel   mogelijk   na   de   wedstrijd   via   Whatsapp of   email   (zie   contactgegevens) .   We   zullen   dan   de   uitslag   ook   via Twitter bekend maken. Het   doorgeven   van   het   aantal   punten   per   set   mag,   maar   is   in   de praktijk   niet   altijd   nodig   voor   de   competitiestand.   Hierbij   wordt namelijk   ook   gekeken   naar   het   aantal   gewonnen,   gelijk   gespeelde en   verloren   wedstrijden.   Het   is   wel   verstandig   om   dit   in   de   eigen administratie   bij   te   houden,   voor   het   geval   er   onduidelijkheden zijn bij de doorgegeven standen... Als   er   verschillende   uitslagen   doorgegeven   worden   voor   dezelfde wedstrijd   en   beide   teams   worden   het   hier   niet   over   eens,   dan wordt de stand van de 'uit-spelers' aangehouden. Bij   de   eindstand   kan   het   voorkomen   dat   twee   teams   evenveel punten   hebben.   Dan   wordt   gekeken   naar   het   onderling   resultaat. Als   dat   niets   oplevert   kunnen   daarna   aantallen   gewonnen,   gelijk gespeelde    en    verloren    wedstrijden    doorslag    geven.    En    anders zullen twee teams één positie moeten delen. Dames en heren Er   worden   in   deze   competitie   geen   eisen   gesteld   aan   het   aantal dames    dat    minimaal    in    een    team    moet    zitten.    Elke    mix    van aantallen   dames   en   heren   is   toegestaan.   Wel   is   het   historisch gegroeid dat het net op herenhoogte wordt opgehangen (243 cm). Voet op de lijn bij serveren In   de   meeste   zalen   is   er   achter   de   achterlijn   niet   genoeg   ruimte (volgens   Nevobo   moet   dit   minimaal   2   meter   zijn).   Daarom   staan we   toe   dat   bij   een   servicebeurt   een   voet   op   de   lijn   gezet   mag worden.   Spreek   dit   van   tevoren   even   goed   af   en   laten   we   hier soepel mee omgaan, dan levert het minder frustraties op. Wisselen en invallen Niet   alle   teams   hebben   altijd   voldoende   spelers   en   zullen   om   die reden   de   mogelijkheid   hebben   om   spelers   van   een   van   de   andere teams te kunnen opstellen. Ga hier sportief mee om. Tijdens   de   set   mag   er   twee   maal   een   speler   worden   gewisseld.   De speler mag alleen terug op de positie van de wisselspeler. Net en antennes aanraken Besloten    is    om    de    meest    recente    spelregelwijzigingen    van    de NeVoBo   (2009)   over   het   mogen   aanraken   van   net,   antennes   of speelveld   van   de   tegenstander   zolang   dit   het   spel   niet   beïnvloedt, niet   toe   te   passen.   De   reden   is   dat   onze   wedstrijden   niet   altijd een    scheidsrechter    hebben,    of    alleen    een    vrijwillige    (ad-hoc) scheidsrechter   die   je   het   niet   kwalijk   kunt   nemen   deze   complexe situaties niet goed te kunnen beoordelen. Wedstrijd afzeggen Het   kan   gebeuren   dat   een   wedstrijd   door   omstandigheden   niet door   kan   gaan.   Het   is   de   plicht   van   het   'afzeggende   team'   om   het andere   team   op   tijd   hiervan   op   de   hoogte   stellen   en   een   afspraak te    maken    voor    een    andere    speeldatum.    Geef    die    nieuwe speeldatum dan even door aan de competitieleiding. Als   het   niet   lukt   om   een   nieuwe   datum   te   regelen   en   de   wedstrijd om   die   reden   niet   gespeeld   wordt,   dan   krijgt   het   team   dat   er   de 'dupe'   van   geworden   is   de   vier   punten   (tenzij   in   onderling   overleg anders afgesproken is).
© 2019-2020 Volleybalisfun  -  de recreantencompetitie van Midden Holland